Tietosuojaseloste & evästeet

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

3. Tietosuojavastaava

Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilön tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, laskutukseen, tiedottamiseen ja markkinointiin. Käsittelyperusteemme asiakassuhteen hoidon osalta on sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano ja markkinoinnin osalta oikeutettu etu.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:
– Yrityksen nimi
– Y-tunnus
– Etunimi
– Sukunimi
– Titteli
– Postiosoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero

Asiakastapahtumista kerätyt tiedot saattavat sisältää myös muita laskutukseen liittyviä tietoja kuten verkkolaskutustietoja sekä tilaus- ja laskutushistorian.

Verkkosivuston yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomakkeilta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Näitä asiakkaan lomakkeille lisäämiä tietoja käytetään pääasiassa palveluiden tarjouspyyntöjen vastaamiseen, yhteydenottoon ja mahdollisen asiakassuhteen synnyttämiseen.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Tietoja voidaan tarkistaa ja täydentää myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

8. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. Googlen Analytics käyttäjä- ja tapahtumadataa säilyttämme 14 kk.

10. Rekisteröidyn tietosuojaoikeudet

Rekisterin henkilöt voivat halutessaan tarkistaa tietojaan rekisteriin talllennettuja tietoja, muuttaa virheellisiä ja vanhentuneiden tietoja tai poistaa ne kokonaan rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai on oikeus kieltää tietojensa käsittelyn suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/fi/)

Tarkastuspyyntö tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

11. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena ja on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivuillamme käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjätietojen hallintaan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle, kun käyttäjä käy verkkosivustoilla. Sivustomme evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin verkkosivuston käyttäjiä. Millaisesta sisällöstä ja palveluista käyttäjät ovat kiinnostuneita, jotta näitä pystytään kehittämään parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseen verkkosivustolla. Käyttämämme evästeet eivät vahingoita käyttäjien päätelaitteita. Hyödynnämme evästeitä palveluiden ja verkkosivuston kehittämiseen, verkkosivustonsa käytön analytiikkaan, sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja optimoimiseen.
 

Anonyymiä (ei-personoitua) tilastotietoja keräämme seuraavien työkalujen kautta:

– Google Analytics

Käyttäjä voi halutessaan estää tai poistaa sivustomme tai muiden sivustojen evästeet verkkoselaimen asetuksista. Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet automaattisesti, mutta selaimen asetuksia muuttamalla voi estää uusien evästeiden tallentamista. Esimerkiksi Google Analytics -seurannan voi estää tämän linkin kautta.

Googlen evästeiden avulla verkkosivun käytöstä kerätyt tiedot siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Evästeiden käytön estämisellä voi olla haittapuolensa, sillä muiden sivustojen ja tämän verkkosivujen toiminnoista ei välttämättä toimi oikein ja vaikuttaa haitallisesti sivuston yleiseen käyttökokemukseen.

Lisäohjeita evästeistä, verkkomainonnan ja niiden hallinnasta löytyy osoitteista:

About Cookies
Viestintävirasto – Evästeet
Googlen tietosuojasivu